Redmi Note 9 系列三款新手机和 Redmi Watch 手表齐齐登场

2020年11月28日 4:09 发表评论 阅读评论

Redmi Note 9、Note 9 4G、Note 9 Pro 三款新手机和 Redmi Watch 齐齐登场,其中 Redmi Note 9 Pro 就是相机加强版的小米 10T Lite,采用了 108MP 的 ISOCELL HM2 感光器。Redmi Note 9 系列三款新手机和 Redmi Watch 手表齐齐登场

Redmi Note 9 系列三款新手机和 Redmi Watch 手表齐齐登场

本文链接 : Redmi Note 9 系列三款新手机和 Redmi Watch 手表齐齐登场,转载请保留链接

如果你喜欢本文,那么请订阅最新文章,或者收藏本站。当前订阅数 现在订阅最新数码资讯的人数
分类: 酷炫数码 标签:
  1. 还没有评论,欢迎您发表评论